Lär dig mer om din hörsel

Vad är hörsel?

Hörsel är förmågan att uppfatta ljud genom detektion av vibrationer genom örat. Vår förmåga att höra och förstå förenar människor. Hörseln, ett sinne som ofta tas för givet – men inte här. På Bernafon är din hörsel vår passion.

Utan en fungerande hörsel blir kommunikation och social interaktion begränsade och livskvaliteten försämras. För de flesta är hörselnedsättning en naturlig del av åldrandet, på samma sätt som att flertalet äldre personer behöver läsglasögon. I 9 fall av 10 är en hörselnedsättning åldersrelaterat.

Vad är hörselnedsättning?

 • Reducerad hörsel

  Hörselnedsättning är en naturlig del av åldrandet. Det kan börja redan i 30-40-åren och när vi närmar oss 80-årsåldern har mer än hälften av oss en betydande hörselnedsättning, med social, psykosocial och fysisk påverkan.

  hearing_loss
 • Grad av nedsättning

  Hur mäter vi hörselnedsättning? Vilken grad en hörselnedsättning har beror på hur starkt ett ljud måste vara innan en person kan höra det. Hörselnedsättning kategoriseras som lätt, måttlig, svår och grav.

  hearing_loss
 • Hörselnedsättningstyper

  Sensorineural hörselnedsättning uppstår som en naturlig del av åldrandet och svarar för ca. 90 % av alla hörselnedsättningar. Den orsakas vanligen av skador i innerörat (cochlean) genom exponering för starka ljud, huvudskador, genetisk påverkan, tumörer och viss stark medicinering.

  sensorineural_280

  Konduktiv hörselnedsättning är en annan typ, där det finns ett mekaniskt problem i ytter- eller mellanörat som förhindrar att ljudvågor färdas fritt till innerörat.

  conductive_280

När livet tystnar

Hörselnedsättning kan ha en stor påverkan, särskilt i situationer där talförståelse är viktigt och där det finns buller i bakgrunden. Att känna igen tecken på hörselnedsättning är viktigt. Upplever du att du eller någon i din närhet:

Ofta ber folk upprepa vad de sagt?

Har bekymmer med att höra i grupp?

Tycker att andra mumlar?

Har svårt att höra när någon talar bakifrån?

Skruvar upp volymen på tv:n eller radion i bilen.

Drar dig för att gå till livliga kalas och restauranger?

Tre steg för att skaffa en hörapparat