Ditt testresultat

Du har ingen hörselnedsättning

Dina svar indikerar inte att du har en hörselnedsättning. Enligt de svar du har gett, presterar du bra i vardagliga lyssningssituationer. Vi rekommenderar att du kontrollerar din hörsel en gång om året för se om något förändras.