REACH

REACH behandlar registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemiska ämnen och trädde i kraft 1 juni 2007. Syftet med REACH är att ytterligare förbättra skyddet för människors hälsa och miljön genom bättre och tidigare identifiering av vissa kemikalier. Det är lagstiftning från Europeiska unionen och gäller alla leverantörer (inom och utanför Europa) som vill sälja, importera eller tillverka kemikalier och / eller produkter som innehåller vissa kemikalier i EU.

Bernafon stöder REACH mål att ytterligare förbättra Europeiska unionens lagstiftning kring kemikalier, inklusive målet att främja folkhälsa och säkerhet och att skydda miljön.

Vi har bett våra leverantörer av komponenter eller färdiga produkter att ge oss information om relevanta kemikalier i deras levererade produkter. Detta gör det möjligt för oss att förse våra kunder och konsumenter med information om så kallade mycket farliga ämnen (SVHC) från kandidat-SVHC-listan i REACH-förordningen, enligt vad som krävs enligt artikel 33 i REACH. 

Bernafon REACH-deklaration relaterad till ämnen i artiklar

EU-domstolen beslutade den 10 september 2015 att definitionen av artikeln i EU REACH-förordningen, att var och en av artiklarna, som är sammansatta eller sammanfogade i en komplex produkt, förblir som artiklar och omfattas av relevanta skyldigheter att meddela och tillhandahålla information när de innehåller ett farliga ämnen i en koncentration över 0,1% av deras massa.

Baserat på utredningar och aktuell kunskap, samt information från våra leverantörer angående REACH artikel 33, har Bernafon identifierat listade SVHC: s för den aktuella versionen av kandidatlistan i koncentrationer över tröskelnivån på 0,1% w / w , som kan förekomma i följande Bernafon-produkter:
 

Produkttyp Artikel Ämne CAS-nr.

Hörapparater

Högtalarenheter

Anslutningsenheter

Elektronik eller elektriska tillbehör

Mekaniska metalllegeringar* Bly 7439-92-1
Keramiskt element, glaselement* Bly titantrioxid 12060-00-3
Induktiv laddare  Intern mekanisk komponent  Bromerad aromatisk förening   N/A
ITE Lödmask  Melamin  108-78-1 

*Listas som undantag för elektrisk och elektronisk utrustning i bilaga III till EU RoHS-direktiv 2011/65 / EU. RoHS Directive 2011/65/EU.

Dessutom är DEHP, ett av de ftalater som listas i SVHC-kandidatlistan, allmänt känt för att vara närvarande i kablar, elkablar, PVC-packning, PVC-rör etc. Förutom ftalater i allmänhet har detta ämne fasats ut från produktion av andra Bernafon Produkter. De kan emellertid vara närvarande över 0,1% (vikt / vikt) för vissa artiklar som producerats tidigare.

REACH FAQ

 

Links on REACH

The European Commission

European Chemicals Agency (ECHA)