Audible Contrast Threshold (ACT™)

Mät förmågan att uppfatta tal i brus på bara två minuter.

ACT är ett språkoberoende diagnostiskt test som mäter förmågan att uppfatta tal i brus.

Varför använda ACT med Oasisnxt?

ACT hjälper dig att individanpassa nivån för stöd i buller i Oasisnxt anpassningsprogramvara, för att optimera taluppfattning i buller.

Använd ACT i din dagliga kliniska verksamhet

ACT utförs på liknande sätt som ett tonaudiogram. ACT-testet genererar ett ACT-värde som anger användarens tröskel för att upptäcka talliknande modulationer i brus, jämfört med personer med normal hörsel.

Integrerad och lätt att använda

När du har ACT-värdet importeras det automatiskt till Oasisnxt anpassningsprogramvara. Du får en rekommendation om vilken nivå av stöd för bullerhantering din användare behöver för att optimera taluppfattning i buller.

Kom igång med ACT

Om du är intresserad av att lära dig mer om ACT och vill använda det på din hörselklinik, vänligen kontakta Bernafon.