Praktiska tips

Med en Bernafon hörapparat kommer du att uppleva många positiva förändringar.

Få mest nytta av dina Bernafon hörapparater

 • Använd alltid dina hörapparater i hemmet. Ha ögonkontakt när du pratar med andra personer. Undvik bakgrundsljud om det går.
 •  Fokusera på personen närmast dig på jobbet. Ha ögonkontakt när du pratar med andra personer. Upprepa vad du hör och fråga om du missar någon information.
 • Be om ett bord i en lugn del av restaurangen och en bit från köket när du äter ute. Fråga om det finns en ljudslinga eller ett FM-system när du går på bio, teater, konserter och föreläsningar.

Skötsel av dina Bernafon hörapparater

Håll hörapparaterna rena

Det är viktigt att hålla dina hörapparater rena. Torka av dem regelbundet med en torr duk eller trasa. Det är också viktigt att ta bort öronvax, eftersom det kan orsaka tillfälliga fel eller i värsta fall skada hörapparaterna.

Läs mer detaljerade instruktioner för hur du rengör dina hörapparater

Håll hörapparaterna torra

Utsätt inte hörapparaterna för fukt (t.ex. genom att använda dem i duschen eller vid bad). Ta ur batterierna och placera hörapparaterna i ett tork-kit om de utsätts för vätska eller mycket hög luftfuktighet. Använd aldrig en hårtork eller mikrovågsugn för att torka en hörapparat.

Undvik kemikalier

Hårsprej, hudlotion, oljor och parfym innehåller kemikalier som kan skada hörapparaterna. Ta alltid av hörapparaterna innan du använder denna typ av produkter och låt alltid produkten torka innan du tar på hörapparaterna igen.

Undvik extrema temperaturer

Hörapparaterna ska aldrig utsättas för extrem värme. Lämna dem t.ex. inte i handskfacket i bilen.

Hur du rengör dina hörapparater

 • Använd handskar när du rengör dina hörapparater
 • Ta ur batterierna från hörapparater som inte är laddningsbara
 • Om du använder bakom-örat hörapparater, rengör hörapparaternas yta med våtservetter som inte innehåller alkohol. Detta beror på att de är belagda med en hydrofob beläggning som är känslig för alkohol. Se bruksanvisningen för rengöring av insatser och domer.
 • För i-örat hörapparater kan alla typer av våtservetter användas för att rengöra hörapparaternas yta.
 • Ett alternativ till våtservetter är rengöring med en luddfri bomullstrasa och mild tvål. Undvik att använda överflödigt vatten som kan tränga in i hörapparaterna.
 • Efter rengöring, släng handskarna och tvätta händerna noggrant med tvål och vatten eller använd handsprit.
 • Låt dina rengjorda hörapparater torka i en timme.
 • Mer information

  Mer information om dina Bernafon hörapparater finns på vår nedladdningssida. Här kan du ladda ned olika dokument och titta på videos.

 • Vanliga problem

  Vissa problem med dina hörapparater kan lösas enkelt. Här är några praktiska felsökningstips för de vanligaste problemen.

Fråga en audionom

Du kan även tala med din audionom om du har frågor om olika produkter, utföranden och tillbehör.

Hitta hörselklinik