FörberedelserLjudtestFrågorResultat

Hörseltest online

Välkommen till Bernafons hörseltest online . Testet tar ungefär fem minuter. Det innehåller ett hörförståelseavsnitt och fyra enkla frågor. Testet är inte utformat för att ersätta ett professionellt utfört hörseltest, men det kan ge dig information om hur bra du hör och om du bör kontakta en audionom.

Så får du det mest exakta resultatet

Välj en lugn plats
Använd hörlurar
Ställ volymen på medium