Så här parkopplar du dina hörapparater med iPhone®

Du kan ansluta dina Bernafon hörapparater till din iPhone, så att du kan streama ljud, svara på telefonsamtal, justera inställningar och mycket mer. De är Made for iPhone hörapparater, vilket innebär att de fungerar sömlöst med Apples produkter.

Innan du börjar

1

Kompatibilitetsguide

Se vilka iPhones som fungerar med dina hörapparater.

Se vägledningen
2

Hämta Bernafon App

Du kan använda Bernafon App för att styra dina hörapparater efter att du parkopplat dina hörapparater med din iPhone.

Ladda ner Bernafon App
Bernafon App icon for both Apple and Android versions of app.

6 enkla steg för att ansluta din iPhone till dina hörapparater

1

Kontrollera att Bluetooth® är aktiverat.

Gå till > Inställningar

Kontrollera att Bluetooth är aktiverat.

2

Stäng av dina hörapparater.

  • För hörapparater med engångsbatterier, öppna batterifacket
  • Stäng av laddbara hörapparater genom att trycka på den nedre knappen på respektive hörapparat i tre sekunder
3

Sätt på dina hörapparater igen.

  • För hörapparater med engångsbatterier, stäng batterifacket
  • För laddbara hörapparater, sätt på dem genom att trycka på den nedre knappen på respektive hörapparat i två sekunder
Grey and red sketch of an open battery drawer on a hearing aid on a black background.
Grey and red sketch of a rechargeable hearing aid in a charger.
4

Hitta dina hörapparater

Placera hörapparaterna nära din iPhone.

Din iPhone bör känna igen dina hörapparater och visa deras namn under MFI HÖRAPPRATER.

iPhone screen showing hearing aids are connected and successfully paired with phone.
5

Påbörja parkoppling.

Gå till > Inställningar > Hjälpmedel> Hörapparater > MFI HÖRAPPARATER.

Tryck på namnen på dina hörapparater.

iPhone screen showing where to click to start pairing with hearing aids.
6

Tryck på Parkoppla när du får en förfrågan om parkoppling på skärmen.

Om du har två hörapparater måste du bekräfta två parkopplingsbegäranden.

Parkopplingen kan ta upp till en minut.

Parkopplingen är klar när du ser varje hörapparat listad under MFI HÖRAPPARATER.

När du stänger av en enhet

När du stänger av dina hörapparater eller din iPhone kommer de inte längre att vara anslutna. De återansluts automatiskt när du sätter på hörapparaterna.

Parkoppling med mer än en Apple-enhet

Du kan parkoppla dina hörapparater med mer än en Apple-enhet. Dina hörapparater bör växla till den enhet du använder, t.ex. när du tar emot ett samtal på din iPhone.

Om du ändrar inställningarna för din hörapparat på en enhet kommer ändringarna att skickas till dina andra enheter.

Radera en parkoppling

Ibland kan en gammal enhet fortfarande vara parkopplad och du kanske vill radera den. I andra fall kan anslutningsproblem lösas genom att du raderar en gammal parkoppling från din iPhone och parkopplar på nytt.