Så här ansluter du din Mac till dina hörapparater

Om du ansluter din Mac-dator till hörapparaterna kan du streama ljud och ringa video- eller ljudsamtal.

Innan du börjar

1

Vilka instruktioner du behöver beror på vilken Apple-dator och vilka hörapparater du har.

2

Nyare Mac-datorer med operativsystemet macOS 14 Sonoma eller senare kan anslutas direkt till moderna hörapparater från Bernafon.

3

För äldre Mac-datorer och vissa äldre Bernafon hörapparater behöver du ett SoundClip-A för att ansluta hörapparaterna till din Mac.

Se mer om SoundClip-A

Parkoppling direkt med din Mac, utan SoundClip-A

1

På din macOS-dator trycker du på Apple-logotypen i det övre vänstra hörnet för att öppna Apple-menyn.

2

Kontrollera att Bluetooth® är aktiverat.

Gå till Systeminställningar > Bluetooth.

3

Välj hörapparater.

Gå till > Hjälpmedel> Hörapparater.

4

Starta om hörapparaterna för att aktivera parkopplingsläge.

Dina hörapparater kommer att vara i parkopplingsläge i tre minuter. Din Mac bör hitta dina hörapparater.

Hittade hörapparater visas i Tillgängliga enheter under Hörapparater.

5

Välj dina hörapparater genom att klicka på Anslut.

Notera:

När du stänger av hörapparaterna på din iPhone kommer de inte längre att vara anslutna. För att ansluta dem igen, sätt på din(a) hörapparat(er). Hörapparaterna återansluts sedan automatiskt till din enhet.

Tips:

För enklare åtkomst till hörapparatkontroller som volymkontroll via din Mac-dator kan du lägga till menyn "Hörsel" som en genväg till menyfältet och kontrollcentret. På din macOS-dator öppnar du "Systeminställningar" under Apple-menyn och klickar på Kontrollcenter. Aktivera genvägarna under "Övriga moduler".

The SoundClip-A displayed from two different angles on a black background.

Parkoppling via SoundClip-A

1

Kontrollera att SoundClip-A är avstängd.

Håll multiknappen intryckt i ca sex sekunder tills strömindikatorn släcks.

2

Stäng av hörapparaterna.

  • För hörapparater med engångsbatterier, öppna batterifacket
  • Stäng av laddbara hörapparater genom att trycka på den nedre knappen på respektive hörapparat i tre sekunder
3

Sätt på hörapparaterna.

  • För hörapparater med engångsbatterier, stäng batterifacket
  • För laddbara hörapparater, sätt på dem genom att trycka på den nedre knappen på respektive hörapparat i två sekunder

Hörapparaterna är nu redo att anslutas till SoundClip-A. Du har nu tre minuter på dig att slutföra parkopplingen.

4

Sätt på SoundClip-A.

Håll multiknappen intryckt i ca tre sekunder, tills strömindikatorn lyser grönt med fast sken.

SoundClip-A kommer nu att söka efter dina hörapparater. Statusindikatorn blinkar gult.

5

Upprätta en anslutning.

Placera SoundClip-A nära dina hörapparater, på ett avstånd av högst 20 cm.

Anslutningen har lyckats när statusindikatorn lyser gult med fast sken.

Anslut sedan SoundClip-A till din Mac-dator

1

Slå på din SoundClip-A.

Håll multiknappen intryckt i ca tre sekunder, tills strömindikatorn lyser grönt med fast sken.

2

Upprätta en anslutning.

Gå till Bluetooth-menyn på din dator.

Välj SoundClip-A och anslut till den.