Så här parkopplar du SoundClip-A med dina hörapparater

Med SoundClip-A kan du göra dina hörapparater till ett trådlöst stereoheadset eller ge din SoundClip-A till en annan person och använda den som mikrofon för att överföra dennes röst till dina hörapparater. Det gör också att du kan ansluta hörapparaterna till Bluetooth®-enheter, t.ex. datorer. För vissa telefoner och enheter krävs en SoundClip-A för att streama musik och annat ljud till dina hörapparater.

Innan du börjar

Om du vill använda dina hörapparater med både SoundClip-A och din telefon måste du parkoppla hörapparaterna med båda enheterna.

Se mer om SoundClip-A

Parkoppla hörapparaterna med SoundClip-A

1

Kontrollera att SoundClip-A är avstängd.

Håll multiknappen intryckt i ca sex sekunder tills strömindikatorn släcks.

2

Stäng av hörapparaterna.

  • För hörapparater med engångsbatterier, öppna batterifacket
  • Stäng av laddbara hörapparater genom att trycka på den nedre knappen på respektive hörapparat i tre sekunder
3

Sätt på hörapparaterna.

  • För hörapparater med engångsbatterier, stäng batterifacket
  • För laddbara hörapparater, sätt på dem genom att trycka på den nedre knappen på varje hörapparat i två sekunder, eller placera dem i laddaren och ta sedan ut dem igen

Hörapparaterna är nu redo att anslutas till SoundClip-A. Du har nu tre minuter på dig att slutföra parkopplingen.

4

Sätt på SoundClip-A.

Håll multiknappen intryckt i ca tre sekunder, tills strömindikatorn lyser grönt med fast sken.

SoundClip-A kommer nu att söka efter dina hörapparater. Statusindikatorn blinkar gult.

5

Upprätta en anslutning.

Placera SoundClip-A nära dina hörapparater, på ett avstånd av högst 20 cm.

Anslutningen har lyckats när statusindikatorn lyser med ett gult fast sken.

The SoundClip-A displayed on a black background.

Parkoppla hörapparaterna SoundClip-A med din telefon

1

Sätt SoundClip-A i parkopplingsläge för telefon.

Håll multiknappen OCH knappen för volymökning intryckta i ca sex sekunder tills statusindikatorn blinkar blått.

SoundClip-A kommer att förbli i parkopplingsläge i cirka tre minuter.

2

Börja parkopplingen på din mobiltelefon.

Kontrollera att Bluetooth® är aktiverat i telefonens inställningar.

Sök efter och välj SoundClip-A för att ansluta till den.

Om telefonen begär en PIN-kod anger du 0000.

Parkopplingen är slutförd när statuslampan på SoundClip-A lyser med fast blått sken.