Så här parkopplar du dina hörapparater med en dator

Om du ansluter din dator till hörapparaterna kan du streama ljud och ringa video- eller ljudsamtal.

Innan du börjar

Du måste använda ett SoundClip-A för att ansluta dina hörapparater till din dator.

Se mer om SoundClip-A

Först behöver du parkoppla dina hörapparater med din SoundClip-A

The SoundClip-A displayed from two different angles on a black background.
1

Kontrollera att SoundClip-A är avstängd.

Håll multiknappen intryckt i ca sex sekunder tills strömindikatorn släcks.

2

Stäng av hörapparaterna.

  • För hörapparater med engångsbatterier, öppna batterifacket
  • Stäng av laddbara hörapparater genom att trycka på den nedre knappen på respektive hörapparat i tre sekunder
3

Sätt på hörapparaterna.

  • För hörapparater med engångsbatterier, stäng batterifacket
  • För laddbara hörapparater, sätt på dem genom att trycka på den nedre knappen på respektive hörapparat i två sekunder

Hörapparaterna är nu redo att anslutas till SoundClip-A. Du har nu tre minuter på dig att slutföra parkopplingen.

4

Sätt på SoundClip-A.

Håll multiknappen intryckt i ca tre sekunder, tills strömindikatorn lyser med ett grönt fast sken.

SoundClip-A kommer nu att söka efter dina hörapparater. Statusindikatorn blinkar gult.

5

Upprätta en anslutning.

Placera SoundClip-A nära dina hörapparater, på ett avstånd av högst 20 cm.

Anslutningen har lyckats när statusindikatorn lyser med ett gult fast sken.

Anslut SoundClip-A till din dator

Slå på din SoundClip-A.

Gå till datorns Bluetooth® meny.

Välj SoundClip-A och välj anslut.