Så här parkopplar du dina hörapparater med en TV adapter (TV-A)

Med en TV-adapter kan du trådlöst överföra ljudet från din TV till dina hörapparater. På så sätt kan du ställa in volymen individuellt så att du kan höra TV:n tydligt utan att störa andra.

Innan du börjar

1

Kontrollera att TV-adaptern är ansluten till ett eluttag och att den är ansluten till din TV innan du parkopplar.

2

Hämta Bernafon App

Du kan använda Bernafon App för att styra din TV Adapter och dina hörapparater.

Ladda ner Bernafon App för iOSLadda ner Bernafon-appen för Android
Bernafon App icon for both Apple and Android versions of app.

5 enkla steg för att parkoppla din TV adapter (TV-A) med dina hörapparater

The TV-A adapter displayed on a black background.
1

Starta om hörapparaterna för att aktivera parkopplingsläge.

Stäng av hörapparaterna och sätt sedan på dem igen.

  • För hörapparater med engångsbatterier, öppna batterifacket
  • För laddbara hörapparater, placera dem i laddaren och ta sedan ut dem igen
2

Placera hörapparaterna på TV-A-adaptern.

Två blinkande blå lampor indikerar att parkoppling pågår. Parkopplingen kan ta upp till en minut.

Vänta tills lamporna lyser med fast blått sken. Detta indikerar att parkopplingen är slutförd.

TV-A-adaptern kan kopplas till så många hörapparater som du vill.

3

Aktivera TV-programmet i dina hörapparater.

När en TV-A har parkopplats med dina hörapparater kommer den att finnas tillgänglig som ett program i dina hörapparater.

Använd programknappen på hörapparaterna för att byta program, eller använd Bernafon App eller RC-A fjärrkontroll.

4

Justera TV-volymen i dina hörapparater.

Använd volymkontrollen på hörapparaterna för att justera TV:ns volymnivå i båda hörapparaterna. Du kan också använda Bernafon App eller RC-A fjärrkontroll.

TV-volymen i hörapparaterna påverkas normalt inte av volymjusteringar som görs med TV:ns fjärrkontroll.

5

Sluta höra TV-ljudet när du är klar.

För att stoppa ljudet från TV:n byter du helt enkelt till ett annat önskat program i dina hörapparater.

Du kan stänga av TV-A-adaptern när du har tittat klart på TV. Din TV-A adapter kommer ihåg parkopplingen till dina hörapparater när du slår på den igen.

Hur man raderar en parkoppling

Om du vill radera parkopplingar håller du den röda knappen på TV-A-adaptern intryckt i fem sekunder.

Lamporna på framsidan kommer att blekna blått för att indikera att det inte finns några parkopplingar.