Vi vill stärka audionomer i deras profession

På Bernafon gör vi det till vår uppgift att stärka dig i ditt arbete. Vi hoppas att du hittar allt du behöver för att hjälpa dina användare genom hela deras hörselresa. Tveka inte att kontakta oss.

En kvartett som ger dig möjlighet att erbjuda mer

Du vill ge dina användare bästa tänkbara service och de bästa lösningarna – även när din arbetsbelastning är hög. Hörapparaten Encantas fyra tydliga tekniknivåer - plus enkla supportverktyg - hjälper dig att hitta rätt lösning för varje användare.