Rätt stöd för varje användare med hörapparaten Encanta

Varje användare är unik. Därför introducerar Bernafon Encanta fyra lösningar som gör det lättare för dig att hjälpa varje användare utifrån deras unika behov och förutsättningar.

En kvartett som ger dig möjlighet att erbjuda mer

Encanta 100 CONNECT

För användare som huvudsakligen tillbringar sin tid i hemmiljö eller i omgivningar med låg bullernivå. Stöder samtal mellan två personer med ett klart och naturligt ljud för lyssningskomfort och medvetenhet om ljudmiljön.

Encanta 200 GO

För användare som förlitar sig på sina hörapparater för att uppfatta tal i bullriga ljudmiljöer Ger en bra taluppfattning vid samtal mellan två personer med hjälp av adaptiv brusreducering.

Encanta 300 ENGAGE

För användare som har en aktiv och social livsstil och ofta deltar i samtal mellan flera personer. Den ger en sömlös övergång när användaren växlar fokus från samtal med en person i en grupp till samtal mellan flera personer i krävande ljudmiljöer.

Encanta 400 PRO

För användare som inte vill kompromissa med vare sig ljudkvalitet eller teknik för att nå bästa möjliga taluppfattning i alla typer av ljudmiljöer Den ger bästa stöd och maximal prestanda även i de mest komplexa lyssningssituationerna.

En familj att lita på

Vi har testat alla våra fyra tekniknivåer, inte bara den högsta. Det gör att fördelarna i varje lösning blir konkreta för dig och din användare. Ladda ner Encantas kliniska datablad för att se alla resultat.

- Encanta 100 visade sig ge 11 dB SPL bättre taluppfattning vid samtal mellan två personer i tyst miljö.1
- Encanta 200 visade sig ge 30 % bättre taluppfattning vid samtal mellan två personer i bullrig miljö.2
- Encanta 300 visade sig ge 15 % bättre taluppfattning vid gruppsamtal i bullrig miljö.3
- Encanta 400 visade sig ge 19 % bättre taluppfattning vid gruppsamtal i bullrig miljö.3

Det här är hörapparaten Encanta

Four older, colourful persons out in the city enjoying life.

Sömlösa samtal med Smart Sensor

Med den nya Smart Sensor-teknologin i Encanta 300 och 400 kan användare få ännu bättre taluppfattning i gruppsamtal. Den känner av huvud- och kroppsrörelser och justerar automatiskt riktverkan och brusreducering för att möta användarens skiftande lyssningsbehov.

Fördelar med alla modeller i Encanta-familjen

Anslutningsmöjligheter för fler användare

Encanta ger en avsevärd förbättring av anslutningsmöjligheter och streaming för alla användare. Hörapparaten är Made for iPhone® och är även kompatibel med de Android-enheter som har LE Audio.

En rikare musikupplevelse

Encanta kommer med nya uppgraderingar som gör dina användares musikupplevelse ännu bättre - oavsett om de spelar eller lyssnar på musik. Vi bygger vidare på Bernafons långa historia av att erbjuda en exceptionell musikupplevelse.

En hel dags batteritid på bara en timmes laddning

Den effektiva laddningen underlättar användarnas vardag så att de kan slappna av och tänka på annat. Våra laddbara Encanta-hörapparater har en ny,
mindre laddare med fokus på effektivitet.

Encanta Rådgivningsverktyg 

Ett enklare sätt att hitta rätt lösning

Rådgivningsverktyget för Bernafon Encanta hjälper dig att vägleda dina användare till rätt lösning baserat på deras hörselbehov - och deras livsstil.

Prestanda möter design

Encantas nya miniRITE-modell är liten, smidig och diskret. Dina användare kommer att uppskatta den enkla tryckknappen, den nya knacka-kontrollen och mycket mer.

App Store

apple-store-cardGoogle Play

Apple, Apple-logotypen, iPhone och iPod Touch är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.
App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. Användning av Made for Apple-märket innebär att ett tillbehör har utformats för att anslutas specifikt till den Apple-produkt eller de Apple-produkter som identifieras i märket och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandarder. Apple ansvarar inte för driften av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regleringsstandarder.

* Alla data samlades in i en klinisk prövning mellan augusti och oktober 2023 med 25 deltagare med en medelålder på 73 år, en medelanvändning av hörapparat på 12 år och en symmetrisk hörströskel på 47 dB HL (125Hz-8kHz). Alla rapporterade data skiljer sig signifikant från sina respektive referensvärden.

1Jämförelsen av taluppfattning (11 dB SPL) för Encanta 100 är mellan SRT50 med och utan hjälpmedel i tyst ljudmiljö.
2Jämförelsen av taluppfattning i brus (OLSA, 2,3dB SNR) för Encanta 200 är mellan SRT50 med och utan brusreducering (NAL-NL2 förstärkningsmål).
3Jämförelsen för Encanta 200, 300 och 400 (CCOLSA, 8%, 15%, 19%, respektive) är mellan taluppfattning med och utan brusreducering (referens Encanta 200 med NAL-NL2 förstärkningsmål).