ENCANTA 400 PRO

Redo för allt

Detta får användarna med Encanta 400

Alla fördelar med Encanta 300, samt:
- Maximalt stöd för tydligt tal och komfort i de mest komplexa situationer
- En mer nyanserad hörselupplevelse med fylligare ljuddetaljer och klarhet i ljudet

Older man in running clothes enjoying time with friends in the sun after a run.

Ljudmiljö: Mycket hög bullernivå Samtalstyp: Grupp

Att uppfatta tal i bullriga ljudmiljöer kan vara en utmaning för de flesta personer som använder hörapparat. Encanta 400 förbättrar taluppfattningen, även i ljudmiljöer med mycket buller.

Med Encanta 400 får användarna alla fördelar med Encanta 300, samt:

Optimal taluppfattning och tydlighet

19% bättre taluppfattning i gruppsamtal i buller3

Illustration of an older man enjoying a concert with classical music.

Ännu fylligare ljud

Encanta 400 har en utökad bandbredd som sträcker sig från 80 Hz till 10 kHz. Det ger dina användare tillgång till ett bredare spektrum av ljud, för en tydligare och mer nyanserad ljudupplevelse. Användarna får en mer verklighetstrogen ljudupplevelse vid både låga och höga frekvenser samt fler detaljer i ljudbilden exempelvis vid musiklyssnande.

Nyckelfunktioner

ENCANTA 400

Berätta för användaren

Med Encanta 400 spelar det ingen roll hur bullrig en situation är eller hur många personer som är involverade – användarens taluppfattning stöds av den mest avancerade Bernafon-teknologin, oavsett ljudmiljö.

Utforska resten av Encanta-familjen

Encanta 100 CONNECT

Encanta 200 GO

Encanta 300 ENGAGE

Återgå till Encanta

App Store

apple-store-cardGoogle Play

Apple, Apple-logotypen, iPhone och iPod Touch är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.
App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. Användning av Made for Apple-märket innebär att ett tillbehör har utformats för att anslutas specifikt till den Apple-produkt eller de Apple-produkter som identifieras i märket och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandarder. Apple ansvarar inte för driften av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regleringsstandarder.

* Alla data samlades in i en klinisk prövning mellan augusti och oktober 2023 med 25 deltagare med en medelålder på 73 år, en medelanvändning av hörapparat på 12 år och en symmetrisk hörströskel på 47 dB HL (125Hz-8kHz). Alla rapporterade data skiljer sig signifikant från sina respektive referensvärden.

1Jämförelsen av taluppfattning (11 dB SPL) för Encanta 100 är mellan SRT50 med och utan hjälpmedel i tyst ljudmiljö.
2Jämförelsen av taluppfattning i brus (OLSA, 2,3dB SNR) för Encanta 200 är mellan SRT50 med och utan brusreducering (NAL-NL2 förstärkningsmål).
3Jämförelsen för Encanta 200, 300 och 400 (CCOLSA, 8%, 15%, 19%, respektive) är mellan taluppfattning med och utan brusreducering (referens Encanta 200 med NAL-NL2 förstärkningsmål).