ENCANTA 200 GO

Ute på språng

Detta får dina användare med Encanta 200

Alla fördelar med Encanta 100, samt:
- Bättre taluppfattning i buller
- Bättre lyssningskomfort i buller

Two older ladies smiling, having fun bowling.

Ljudmiljö: Hög bullernivå Samtalstyp: 1:1

För användare som förlitar sig på sina hörapparater för att uppfatta tal i bullriga ljudmiljöer.

Med Encanta 200 får användarna alla fördelar med Encanta 100, samt:

Optimera taluppfattning vid samtal mellan två personer i buller

30% bättre taluppfattning i buller2

Illustration of two older woman having coffee at a table surrounded by traffic and street noise.

Förbättrad taltydlighet

Smart riktverkan lokaliserar varifrån bullret kommer så att det kan dämpas på ett effektivt sätt. Förbättrad Smart brusreducering använder utökad maskininlärning för att separera tal från buller, vilket gör brusreduceringen mer effektiv.

Nyckelfunktioner

ENCANTA 200

Berätta för användaren

Encanta 200 passar perfekt för användare som ofta har aktiviteter utanför hemmet. Den underlättar taluppfattning vid samtal mellan två personer i bullriga lyssningssituationer både inom- och utomhus.

Utforska resten av Encanta-familjen

Encanta 100 CONNECT

Encanta 300 ENGAGE

Encanta 400 PRO

Återgå till Encanta

App Store

apple-store-cardGoogle Play

Apple, Apple-logotypen, iPhone och iPod Touch är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.
App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. Användning av Made for Apple-märket innebär att ett tillbehör har utformats för att anslutas specifikt till den Apple-produkt eller de Apple-produkter som identifieras i märket och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandarder. Apple ansvarar inte för driften av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regleringsstandarder.

* Alla data samlades in i en klinisk prövning mellan augusti och oktober 2023 med 25 deltagare med en medelålder på 73 år, en medelanvändning av hörapparat på 12 år och en symmetrisk hörströskel på 47 dB HL (125Hz-8kHz). Alla rapporterade data skiljer sig signifikant från sina respektive referensvärden.

1Jämförelsen av taluppfattning (11 dB SPL) för Encanta 100 är mellan SRT50 med och utan hjälpmedel i tyst ljudmiljö.
2Jämförelsen av taluppfattning i brus (OLSA, 2,3dB SNR) för Encanta 200 är mellan SRT50 med och utan brusreducering (NAL-NL2 förstärkningsmål).
3Jämförelsen för Encanta 200, 300 och 400 (CCOLSA, 8%, 15%, 19%, respektive) är mellan taluppfattning med och utan brusreducering (referens Encanta 200 med NAL-NL2 förstärkningsmål).