ENCANTA 100 CONNECT

Delta i samtal

Detta får dina användare med Encanta 100
- En klar och naturlig ljudupplevelse
- Hör svaga ljud utan att starka ljud blir obehagliga
- Hör ljud från alla riktningar

Older man enjoying time in the garden with his grandchild.

Ljudmiljö: Låg bullernivå | Typ av samtal: 1:1

För användare som huvudsakligen tillbringar sin
tid i hemmiljö eller i omgivningar med låg
bullernivå.

Encanta 100 ger användaren följande fördelar:

Klart och naturligt ljud

11 dB SPL bättre taluppfattning1

Illustration of a couple having coffee at a table with sounds from doorbell, phone and oven around them.

360° medvetenhet

Fast Omni-läge fångar upp ljud i alla riktningar, oavsett om det gäller en röst från ett annat rum eller dörrklockan som ringer. Smart brusreducering minskar bruset med upp till 6 dB. Det bidrar till att förbättra ljudkvaliteten och göra talet tydligare i ljudmiljöer med låg bullernivå

Nyckelfunktioner

ENCANTA 100

Berätta för användaren

Encanta 100 underlättar kommunikation med familj och vänner i hemmiljö. Den gör både svaga och starka röster tydliga vid samtal mellan två personer. Ljud från alla riktningar fångas upp och återges på ett klart och naturligt sätt

Utforska resten av Encanta-familjen

Encanta 200 GO

Encanta 300 ENGAGE

Encanta 400 PRO

Återgå till översikten för Encanta

App Store

apple-store-cardGoogle Play

Apple, Apple-logotypen, iPhone och iPod Touch är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.
App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. Användning av Made for Apple-märket innebär att ett tillbehör har utformats för att anslutas specifikt till den Apple-produkt eller de Apple-produkter som identifieras i märket och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandarder. Apple ansvarar inte för driften av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regleringsstandarder.

* Alla data samlades in i en klinisk prövning mellan augusti och oktober 2023 med 25 deltagare med en medelålder på 73 år, en medelanvändning av hörapparat på 12 år och en symmetrisk hörströskel på 47 dB HL (125Hz-8kHz). Alla rapporterade data skiljer sig signifikant från sina respektive referensvärden.

1Jämförelsen av taluppfattning (11 dB SPL) för Encanta 100 är mellan SRT50 med och utan hjälpmedel i tyst ljudmiljö.
2Jämförelsen av taluppfattning i brus (OLSA, 2,3dB SNR) för Encanta 200 är mellan SRT50 med och utan brusreducering (NAL-NL2 förstärkningsmål).
3Jämförelsen för Encanta 200, 300 och 400 (CCOLSA, 8%, 15%, 19%, respektive) är mellan taluppfattning med och utan brusreducering (referens Encanta 200 med NAL-NL2 förstärkningsmål).