ENCANTA 300 ENGAGE

Optimerar samtal i grupp

Detta får användarna med Encanta 300

Alla fördelar med Encanta 200, samt:
- Bättre taluppfattning i gruppsamtal
- Hör ljuden runt omkring även i bullriga ljudmiljöer.

Colourful older woman at a flee market with young woman.

Ljudmiljö: Hög bullernivå Samtalstyp: Grupp

För användare som har en aktiv och social livsstil och ofta deltar i samtal mellan flera personer.

Med Encanta 300 får användarna alla fördelar med Encanta 200, samt:

Samtal i grupp med Smart Sensor-teknologi

15% bättre taluppfattning i gruppsamtal i buller3

Illustration of a group of people enjoying drinks in a noisy restaurant setting.

Sömlös övergång i buller

Den banbrytande Smart Sensor optimerar taluppfattningen i situationer med flera talare. Rörelsesensorn känner av huvud- och kroppsrörelser för att automatiskt justera Smart riktverkan och Smart brusreducering när användarens behov skiftar.

Nyckelfunktioner

ENCANTA 300

Berätta för användaren

Med Encanta 300 kan användarna delta fullt ut i gruppsamtal. De kan naturligt övergå från att fokusera på en person i en grupp till att delta i ett samtal med flera i samma grupp. Perfekt för bullriga ljudmiljöer, exempelvis på restaurang eller på möten.

Utforska resten av Encanta-familjen

Encanta 100 CONNECT

Encanta 200 GO

Encanta 400 PRO

Återgå till Encanta

App Store

apple-store-cardGoogle Play

Apple, Apple-logotypen, iPhone och iPod Touch är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.
App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. Användning av Made for Apple-märket innebär att ett tillbehör har utformats för att anslutas specifikt till den Apple-produkt eller de Apple-produkter som identifieras i märket och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandarder. Apple ansvarar inte för driften av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regleringsstandarder.

* Alla data samlades in i en klinisk prövning mellan augusti och oktober 2023 med 25 deltagare med en medelålder på 73 år, en medelanvändning av hörapparat på 12 år och en symmetrisk hörströskel på 47 dB HL (125Hz-8kHz). Alla rapporterade data skiljer sig signifikant från sina respektive referensvärden.

1Jämförelsen av taluppfattning (11 dB SPL) för Encanta 100 är mellan SRT50 med och utan hjälpmedel i tyst ljudmiljö.
2Jämförelsen av taluppfattning i brus (OLSA, 2,3dB SNR) för Encanta 200 är mellan SRT50 med och utan brusreducering (NAL-NL2 förstärkningsmål).
3Jämförelsen för Encanta 200, 300 och 400 (CCOLSA, 8%, 15%, 19%, respektive) är mellan taluppfattning med och utan brusreducering (referens Encanta 200 med NAL-NL2 förstärkningsmål).