Om hörselnedsättning

Hörselnedsättning innebär att alla ljud blir dämpade så att det blir svårt att t.ex. förstå konversationer och höra fågelkvitter. Var femte människa i världen lider av någon form av hörselnedsättning. För personer över 65 år är siffran en av tre.

Vad orsakar hörselnedsättning?

Hörselnedsättning beror oftast på skadade hörselceller i öronsnäckan. När vi blir äldre får hörselcellerna en försämrad funktion, vilket göra att hörseln försämras. I andra fall kan hörselnedsättning orsakas av hjärnskada, genetiska anlag eller långvarig exponering för höga ljud.

Vilka typer av hörselnedsättning finns?

Det finns tre olika typer av hörselnedsättning.

Sensorisk hörselnedsättning förekommer när innerörat eller hörselnerven är skadad. Det är den vanligaste typen av hörselnedsättning och är, i de flesta fall, permanent.

Konduktiv hörselnedsättning är när ljud inte kan passera från ytterörat till innerörat, vilket kan orsakas av öronvax eller skada på trumhinnan eller hörselbenen. Tillståndet är i många fall tillfälligt och kan behandlas medicinskt.

Blandad hörselnedsättning är när både sensorisk och konduktiv hörselnedsättning förekommer i samma öra. Behandling av den konduktiva delen kan minska graden av hörselnedsättning, men den underliggande sensoriska hörselnedsättningen kvarstår. 

Vilka är tecknen och symptomen på hörselnedsättning?

Eftersom hörselnedsättning vanligtvis kommer gradvis, är symptomen ofta svåra att diagnosticera själv. Några tecken på hörselnedsättning är att du:

 • Har svårigheter att förstå andra, speciellt i folksamlingar och där det är mycket bakgrundsljud
 • Ofta måste be människor tala högre eller upprepa sig
 • Regelbundet måste vrida upp volymen när du tittar på TV och lyssnar på radio
 • Drar dig undan konversationer eller undviker andra sociala situationer

Vilka problem kan hörselnedsättning medföra?

Eftersom hörselnedsättning försvårar kommunikationen med andra, upplever vissa känslor av ensamhet eller isolering. Hörselnedsättning är också kopplat till försämrad kognitiv förmåga. Ju tidigare hörselnedsättning upptäcks och behandlas, desto bättre.

Misstänker du att du har nedsatt hörsel?

Gör vårt hörseltest online nu.

Gör hörseltestet online

Hur kan Bernafons hörapparater hjälpa dig?

Lyssna på berättelser av människor som förändrat sina liv med hjälp av Bernafons hörapparater.

"För mig är ljuduppfattning den avgörande faktorn"

Dietmar L., hantverkareTräffa Dietmar

"Det finns mycket att koncentrera sig på"

John G., pilotTräffa John

"Alla ljud är så tydliga"

Alan R., kommunfullmäktigeTräffa Alan

Så här ser vägen till bättre hörsel ut

 • 1. Testa din hörsel

  Börja genom att testa hörseln med hjälp av vårt snabba hörseltest online.

 • 2. Besök en hörselklinik

  På en hörselklinik testar du din hörsel och diskuterar olika alternativ med en audionom.

 • 3. Välj hörapparat

  Se vilka olika hörapparater som finns och jämför deras prestanda. Hitta ett alternativ som passar dina unika behov.