Leende kvinna sitter på en soffa omgiven av man och två glada barn och läser på en surfplatta

Om hörselnedsättning

Hörselnedsättning innebär att alla ljud blir dämpade så att det blir svårt att t.ex. förstå vad som sägs och höra fågelkvitter. Var femte människa i världen lider av någon form av hörselnedsättning. För personer över 65 år är antalet en av tre.

Vad orsakar hörselnedsättning?

Hörselnedsättning beror oftast på skadade hörselceller i hörselsnäckan. När vi blir äldre får hörselcellerna en försämrad funktion, vilket göra att hörseln försämras. I andra fall kan hörselnedsättning orsakas av hjärnskada, genetik eller långvarig exponering för höga ljud.

Vilka typer av hörselnedsättning finns?

Det finns tre olika typer av hörselnedsättning.

Sensorineural hörselnedsättning förekommer när innerörat eller hörselnerven är skadad. Det är den vanligaste typen av hörselnedsättning och är, i de flesta fall, permanent.

Konduktiv hörselnedsättning är när ljud inte kan passera från ytterörat till innerörat, vilket kan orsakas av öronvax eller skada på trumhinnan eller hörselbenen. Tillståndet är i många fall tillfälligt och kan behandlas medicinskt.

Kombinerad hörselnedsättning är när både sensorisk och konduktiv hörselnedsättning förekommer i samma öra. Behandling av den konduktiva hörselnedsättningen kan minska graden av hörselnedsättning, men den underliggande sensoriska hörselnedsättningen kvarstår. 

Illustration av ljudvåg

Undrar du hur en hörselnedsättning låter?

Du kanske känner någon i din familj eller i din omgivning som har en hörselnedsättning. Följande ljudexempel simulerar en av de vanligaste typerna av hörselnedsättning: den då man har svårt att höra ljud av högre frekvens. Högfrekventa ljud är svårare att höra. Här kan du prova själv hur det låter.

Starta simulering

Vilka är tecknen och symptomen på hörselnedsättning?

Eftersom hörselnedsättning vanligtvis kommer gradvis, är symptomen ofta svåra att upptäcka. Några tecken på hörselnedsättning är att du:

 • Har svårigheter att förstå vad andra personer säger, speciellt i miljöer med mycket människor och där det är mycket bakgrundsljud
 • Ofta måste be människor tala högre eller upprepa sig
 • Regelbundet måste öka volymen när du tittar på TV och lyssnar på radio
 • Drar dig undan konversationer eller undviker andra sociala situationer

Vilka problem kan hörselnedsättning medföra?

Eftersom hörselnedsättning försvårar kommunikationen med andra människor, upplever vissa personer en känsla av ensamhet eller isolering. Hörselnedsättning är också kopplat till försämrad kognitiv förmåga. Ju tidigare hörselnedsättning upptäcks och behandlas, desto bättre.

Kvinna som sitter med hörlurar och tar Bernafons hörseltest online på en surfplatta

Misstänker du att du har nedsatt hörsel?

Gör vårt hörseltest online nu.

Gör hörseltestet online

Hur kan Bernafons hörapparater hjälpa dig?

Lyssna på berättelser från människor som förändrat sina liv med hjälp av Bernafons hörapparater.

Bernafons hörapparatanvändare Dietmar i sin metallverkstad talar till en kund

"För mig är taluppfattning avgörande"

Dietmar L., hantverkareTräffa Dietmar

Bernafon hörapparatanvändare och pilot John går bort från sitt lilla flygplan efter en flygning med sin andrepilot

"Det finns mycket ljud att uppleva"

John G., pilotTräffa John

Man som bär Bernafon hörapparater och arbetar som radiosändare som sitter vid en radiostation och arbetar tillsammans med en kvinna

"Alla ljud är så tydliga nu"

Alan R., kommunfullmäktigeTräffa Alan

Så här ser vägen till bättre hörsel ut

 • Illustration av hörlurar med ett frågetecken i mitten som visar förmågan att ta hörseltest online

  1. Testa din hörsel

  Börja genom att testa hörseln med hjälp av vårt snabba hörseltest online.

 • Illustration av en hörcentral

  2. Besök en hörselklinik

  På en hörselklinik testar du din hörsel och diskuterar olika alternativ med en audionom.

 • Röd illustration av en bakom örat hörapparat

  3. Välj hörapparat

  Se vilka olika hörapparater som finns och jämför deras prestanda. Hitta ett alternativ som passar dina unika behov.