Hörselnedsättning

Lär dig om hörselnedsättning och hur behandling av den bidrar till att bibehålla en god hälsa.

Hörseln är avgörande för vårt välbefinnande

Vår hörsel binder oss samman med andra människor och hjälper oss att delta aktivt i vardagen. Det är därför det är så viktigt att behandla hörselnedsättning.

Vad är hörselnedsättning?

Lär dig om symptomen på hörselnedsättning, vad som orsakar den och vad du kan göra åt den.

Simulator för hörselnedsättning

Upplev hur det är att ha en hörselnedsättning genom att prova vår simulator för hörselnedsättning online.

Så fungerar hörseln

Utforska hörselsystemet och ta reda på mer om de olika komponenter som gör det möjligt att höra.