Vad är hörselnedsättning?

Lär dig om hörselnedsättning och hur behandling av den bidrar till att bibehålla en god hälsa.

Hörselnedsättning innebär att en person har svårt att höra ljud på en normal nivå.

En av fem människor i världen har någon form av hörselnedsättning. Vår förmåga att höra förändras när vi blir äldre: ungefär 1 av 10 personer har hörselnedsättning vid 60 års ålder, medan 6 av 10 har hörselnedsättning vid 90 års ålder.*

Symtom på hörselnedsättning?

Hörselnedsättning kan vara svårt att självdiagnostisera, eftersom de flesta symtom på hörselnedsättning utvecklas gradvis. Här är några av de viktigaste tecknen på hörselnedsättning som du bör vara uppmärksam på.
1
Svårighet att förstå vad andra säger, särskilt i folksamlingar eller vid bakgrundsbuller.
2
Ber ofta andra att tala starkare eller att upprepa sig.
3
Höjer volymen på TV eller radio.
4
Drar sig undan samtal eller undviker sociala situationer.

Vad orsakar hörselnedsättning?

De flesta hörselnedsättningar beror på skadade hårceller i innerörat, i cochlean. Dessa små hårceller känner av ljudvågor. Cochlean blir ofta mindre känslig för ljud när vi åldras, så vi förlorar en del av känsligheten och vår hörsel försämras. 

Andra orsaker till hörselnedsättning kan vara långvarig exponering för buller, genetiska faktorer, fysisk skada, sjukdom eller infektion.

Vilka problem kan en hörselnedsättning orsaka?

Eftersom hörselnedsättning gör det svårt att kommunicera med andra kan det leda till att människor deltar i färre sociala aktiviteter. Detta kan påverka livskvaliteten och leda till isolering.

Hörselnedsättning blir ofta ett problem när människor blir äldre. Eftersom hörselnedsättning gör det svårare att umgås och vara aktiv, kan det leda till att personer med hörselnedsättning gör färre av de saker de tycker om och sakna stimulans, vilket i sin tur kan leda till ensamhet. Så ju tidigare en hörselnedsättning upptäcks och behandlas, desto bättre.

Typer av hörselnedsättning

Sensorineural hörselnedsättning

Det här är den vanligaste typen av hörselnedsättning och den uppstår när innerörat eller hörselnerven skadas. Den är i de flesta fall permanent.

1. Hörselnerv
2. Inneröra

Ledningshinder

När ljudet inte kan passera från ytterörat till innerörat kallas det konduktiv hörselnedsättning eller ledningshinder. Det kan orsakas av en blockering i hörselgången, exempelvis en infektion eller vaxpropp. Det kan också bero på en skada på trumhinnan eller på hörselbenen i mellanörat. Det kan i många fall behandlas medicinskt.

1. Ytteröra
2. Mellanöra

Blandad hörselnedsättning

Det innebär förekomst av både sensorineural hörselnedsättning och ledningshinder i samma öra. Behandling av ledningshindret kan bidra till att minska hörselnedsättningen, men den sensorineurala hörselnedsättningen kommer sannolikt att kvarstå.

1. Cochlea

Gör vårt kostnadsfria hörseltest online

Berättelser om hörselnedsättning

A man called Dietmar Ludewig working with his hands.

När jag kommunicerar med kunder och arkitekter är det mycket viktigt för mig att förstå vad som sägs. (...) tack hörapparater kan jag uppfatta vad som sägs igen - normalt.

Dietmar Ludewig

Hantverkare, Schweiz

A man called John Guttink seen from the side.

Utan Bernafons hörapparater skulle jag inte kunna flyga, eftersom jag inte skulle kunna kommunicera med andrepiloten eller tornet, och den här hobbyn skulle inte vara möjlig för mig att utföra.

John Guttink

Pilot, Nederländerna

A man called Jean François Bérard seen in profile.

Dag för dag hör jag bättre och bättre, jag klarar mig bra i mitt arbete, i vardagen och med människor.

Jean-François Bérard

Chefskock, Frankrike

*World report on hearing. Genève: Världshälsoorganisationen, 2021. Licens: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.