Bernafon DECS ™ hörapparatsteknik

Hörseldynamik med DECS ™

Dynamic Environment Control System ™, eller DECS ™, är Bernafons etablerade hörapparatsteknologi. Den kombinerar olika system för att säkerställa detektering och bearbetning av ljud i realtid.

Med kontinuerlig detektion
analyseras ljudmiljön snabbt och med hög precision. 

Dynamic Noise Management™,
eller DNM™, tar effektivt bort buller utan att talet påverkas negativt. 

Dynamic Amplification Control™,
eller DAC™, mäter kontinuerligt tal-till-brusförhållandet och förmedlar informationen till funktionen Dynamic Speech Processing™. 

Dynamic Speech Processing™,
eller DSP™, förstärker signalen korrekt baserat på nivå- och dynamikinformation från DAC™. 

Dynamic Feedback Canceller™,
eller DFC™, eliminerar snabbt återkopplingssignaler, så att återkoppling aldrig blir besvärande för användaren.

Fördelar för användaren

DECS™ ger användaren den absolut mest verklighetstrogna ljudupplevelsen.

 • Förbättrar talförståelsen i bullriga och dynamiska lyssningssituationer 1

 • Tillhandahåller maximal komfort i mycket bullriga ljudmiljöer 2

 • Tekniken minskar lyssningsansträngningen så att användare kan fokusera på det som är viktigt för dem 3

Bernafons kraftfulla och effektiva återkopplingssystem

Dynamic Feedback Canceller™ eliminerar återkoppling inom några millisekunder, baserat på 126 000 mätningar per sekund.

 • Bättre uppfyllande av målförstärkning till följd av högre återkopplingströsklar

 • Tillåter mer öppna anpassningar med minimal risk för akustisk återkoppling

 • Utökade anpassningsmöjligheter vid grav hörselnedsättning med användning av hörapparatens fulla förstärkningskapacitet

Vill du veta mer om Bernafon Dynamic Feedback Canceller™?

Läs vårt whitepaper om reducerad akustisk återkoppling i realistiska och aktiva situationer, eller besök vår nedladdningssida för ytterligare information om Bernafons DECS™-teknik. 

Besök vår nedladdningssida

Hörapparaterna Viron och Leox  med DECS™

Med Viron och Leox Leox erbjuder vi två produktfamiljer med banbrytande teknologi för olika grader av hörselnedsättning.

 • miniRITE

 • miniRITE T

 • miniRITE T R

 • BTE105

 • BTE SP

 • BTE UP

Mer om Bernafons DECS™-teknologi

Kontakta oss för att lära dig mer om Bernafons DECS™-teknologi och våra olika hörapparater.

Kontakta oss