Vitt utropstecken på en röd bakgrund

Felsökning av dina Bernafon hörapparater

Här är några praktiska tips för felsökning av de vanligaste problemen.

 • Illustration av ett öra med en linje över det

  Jag hör inget ljud i mina Bernafon hörapparater

  Kontrollera om tyst-läge är aktiverat i hörapparaterna. Kontrollera att batteriet fungerar, sitter rätt och att batteriluckan är ordentligt stängd.

 • Illustration av örat med ljudvåg som går in i det

  Ljudet i mina Bernafon hörapparater är förvrängt

  Kontrollera att batteriet är rätt isatt. Rengör batteriets kontakter ordentligt. Rengör batteriets ytor med en torr duk. Ta ur batteriet och placera hörapparaten i ett torr-kit. Byt ut batteriet mot ett nytt.

 • Illustration av en skiftnyckel med utropstecken framför sig

  Andra problem

  Vanliga problem och lösningar listas i bruksanvisningen som medföljer hörapparaten. Kontakta din audionom om ingen av de föreslagna lösningarna löser problemet.

[iframe width="560" height="315" data-category-consent="cookie_cat_marketing" data-consent-src="https://www.youtube.com/embed/ZUi7ZZhA9n4?autoplay=1" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen][/iframe]

Så här parkopplar du ihop dina hörapparater med en Apple-enhet

 • Gå till ”Inställningar” i din iPhone.
 • Se till att Bluetooth® är aktiverat. Välj sedan ”Hjälpmedel”.
 • Under ”Hjälpmedel” väljer du ”Hörapparater”. För ej-laddbara hörapparater, öppna och stäng batterifacket. För laddbara hörapparater, stäng av och sätt på dem igen för att sätta dem i Hitta-läge. Hörapparaten är i parkopplingsläge i tre minuter. Din iPhone detekterar hörapparaterna för parkoppling. Detekterade enheter visas i iPhone-listan.
 • Välj din hörapparat.
 • Bekräfta parkoppling. Om du har två hörapparater måste du bekräfta parkopplingen för båda enheterna. När du stänger av dina hörapparater eller din iPhone, iPad, iPod, avbryts anslutningen. För att återansluta sätt på dina hörapparater. Hörapparaterna kommer då att återanslutas automatiskt till din iPhone, iPad, eller iPod.
 • Radera en parkoppling. Ibland kan en äldre enhet fortfarande vara parkopplad och problemet kan då eventuellt lösas genom att ta bort och återansluta parkopplingen i dina nuvarande enheter. I så fall kan du, om en enhet redan är listad men inte ansluter, markera enheten och välja ”Glöm den här enheten”. Stäng av och sätt på dina hörapparater igen då startar processen för parkoppling som beskrivs ovan.

Hur du parkopplar dina hörapparater med en Android-enhet

 1. Stäng inte av hörapparaterna under parkoppling och säkerställ att de ligger inom 20 cm (7,9 tum) från den mobila enheten.
 2. Säkerställ att Bluetooth® är påslagen på din enhet.
 3. Starta Bernafon EasyControl-A appen.
 4. Appen söker automatiskt efter hörapparater.
 5. Slå av och på hörapparaterna. Det kommer att sätta dem i parkopplingsläge i tre minuter.
 6. Vänta tills appen upptäcker hörapparaterna.
 7. Välj hörapparaterna och fortsätt.
 8. Appen försöker parkoppla och ansluta till hörapparaterna.
 9. När appen har anslutits till hörapparaterna ser du ett meddelande om lyckad parkoppling.
 10. Tryck på "Fortsätt" för att fortsätta och starta appen.

För ASHA:

När du parkopplar dina Bernafon Alpha-hörapparater med en ASHA-kompatibel telefon genom appen blir funktionen för trådlös överföring av ljud (ASHA) automatiskt tillgänglig.

Det är det rekommenderade sättet att använda ASHA-funktionalitet.

Använd inte Android-Bluetooth-funktionen för att ansluta ASHA.

Leende kvinna i vit blus som visar mannen i glasögon hennes bärbara datorskärm

Vanliga frågor om Bernafon Alpha- och Android-smartphones

Läs mer om hur du ansluter dina Bernafon Alpha-hörapparater med din smartphone. Hitta svar om direkt trådlös överföring av ljud mellan Bernafon Alpha och Android-smartphones.

Vanliga frågor om Alpha och Android

 • Illustration av tre böcker bredvid varandra visar onlinebibliotek med information om Bernafons hörapparater

  Mer information

  Mer information om dina Bernafon hörapparater finns på vår nedladdningssida. Här kan du ladda ned olika dokument och titta på videos.

 • Illustration av en lysande glödlampa

  Praktiska tips

  Här är några praktiska tips som kan vara till hjälp när du ska börja använda dina nya hörapparater.

Viktigt

Hörapparaternas förstärkning justeras och optimeras individuellt efter din hörsel i samband med anpassningen som utfördes av din audionom.