Felsökning av dina Bernafon hörapparater

Här är några praktiska tips för felsökning av de vanligaste problemen.

 • Jag hör inget ljud i min Bernafon hörapparat

  Kontrollera om tyst-läge är aktiverat i hörapparaterna. Kontrollera att batteriet fungerar, sitter rätt och att batteriluckan är ordentligt stängd.

 • Ljudet i min Bernafon hörapparat är förvrängt

  Kontrollera att batteriet är rätt isatt. Rengör batteriets kontakter ordentligt. Rengör batteriets ytor med en torr duk. Ta ur batteriet och placera hörapparaten i ett torr-kit. Byt ut batteriet mot ett nytt.

 • Andra problem

  Vanliga problem och lösningar listas i bruksanvisningen som medföljer hörapparaten. Kontakta din audionom om ingen av de föreslagna lösningarna löser problemet.

[iframe width="560" height="315" data-category-consent="cookie_cat_marketing" data-consent-src="https://www.youtube.com/embed/ZUi7ZZhA9n4?autoplay=1" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen][/iframe]

Bernafon hörapparater kan inte parkopplas med min smartphone.

 • Gå till ”Inställningar” i din iPhone®.
 • Se till att Bluetooth® är aktiverat. Välj sedan ”Hjälpmedel”.
 • Under ”Hjälpmedel” väljer du ”Hörapparater”. Öppna och stäng batteriluckan på båda hörapparaterna och placera dem nära din iPhone. Hörapparaten är i parkopplingsläge i tre minuter. Din iPhone detekterar hörapparaterna för parkoppling. Detekterade enheter visas i iPhone-listan.
 • Välj din hörapparat.
 • Bekräfta parkoppling. Om du har två hörapparater måste du bekräfta parkopplingen för båda enheterna. När du stänger av dina hörapparater eller din iPhone®, iPad®, iPod®, avbryts anslutningen. För att återansluta slår du på hörapparaterna igen genom att öppna och stänga batteriluckan. Hörapparaterna kommer då att återanslutas automatiskt till din iPhone, iPad, eller iPod.
 • Radera en parkoppling. Ibland kan en äldre enhet fortfarande vara parkopplad och problemet kan då eventuellt lösas genom att ta bort och återansluta parkopplingen i dina nuvarande enheter. I så fall kan du, om en enhet redan är listad men inte ansluter, markera enheten och välja ”Glöm den här enheten”. Öppna och stäng sedan batteriluckan på hörapparaterna för att starta parkopplingsprocessen som beskrivs ovan.
 • Mer information

  Mer information om dina Bernafon hörapparater finns på vår nedladdningssida. Här kan du ladda ned olika dokument och titta på videos.

 • Praktiska tips

  Här är några praktiska tips som kan vara till hjälp när du ska börja använda dina nya hörapparater.

Viktigt

Hörapparaternas förstärkning justeras och optimeras individuellt efter din hörsel i samband med anpassningen som utfördes av din audionom.